Відділення клінічної лабораторної діагностики входить до складу Кіровоградської дитячої обласної лікарні, здійснює свою діяльність, керуючись діючим законодавством України, наказами та нормативними документами МОЗ України, чинними державними стандартами, статутом дитячої обласної лікарні, «Положенням» та «Настановою з якості» про відділення клінічної лабораторної діагностики.

Лабораторія атестована на право проведення вимірювань в галузі охорони здоров’я (свідоцтво про атестацію № 003515 видане 03.12.2013 року, чинне до 02.12. 2018 року)

20150608_131838

 

Кадровий склад відділення клінічної лабораторної діагностики

Завідувач відділенням з 1986 року — Клубнікіна Тетяна Вікторівна – вища кваліфікаційна категорія з клінічної діагностики. З 1988 року голова обласного товариства спеціалістів клінічної лабораторної діагностики

 

Старший – фельдшер лаборант – Бурхан Таїсія Миколаївна – вища кваліфікаційна категорія з клінічної лабораторної діагностики

stm

 

Лікарі-лаборанти:

20150706_123604Резніченко Ольга Василіївна – вища категорія з клінічної лабораторної діагностики

Бабко Олена Володимирівна — вища категорія з клінічної лабораторної діагностики

Фокіна Наталія Олексіївна — вища категорія з клінічної лабораторної діагностики

Снісаренко Алла Миколаївна — вища категорія з лабораторної генетики

Глотова Людмила Лонгвинівна – вища категорія з клінічної лабораторної діагностики

 

 

Біологи:

Бабенко Людмила Миколаївна — вища категорія з клінічної лабораторної діагностики

Федотова Вікторія Миколаївна – перша категорія з клінічної лабораторної діагностики

Іванченко Юлія Миколаївна – перша категорія з клінічної лабораторної діагностики

Матвієнко Анастасія Валеріївна – курси спеціалізації з лабораторної генетики

Площенко Інна Сергіївна — курси спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики

Лабораторні дослідження, які проводяться у відділенні клінічної лабораторної діагностики мають високу інформативність та аналітичну надійність, проводяться професійно компетентними спеціалістами:  лікарями-лаборантами, лаборантами вищої і першої категорії, та проводяться сертифікованими реактивами. Проводяться на обладнанні, яке відповідає вимогам Держстандарту України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою підтримання кваліфікації спеціалістів відділення на відповідному рівні діє система підвищення кваліфікації у формі: курси удосконалення (цикли тематичного удосконалення та передатестаційні цикли на базі медичних академій), семінари, науково-практичні конференції з питань клінічної лабораторної діагностики, конференції з міжнародною участю, тематичні заняття в відділенні; систематична самоосвіта працівників за індивідуальними планами. Атестація працівників, які безпосередньо виконують дослідження, проводиться один раз на 5 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділення  є постійним учасником програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань «Клінічна біохімія в клінічної лабораторної  діагностики», «Гематологія в клінічної лабораторної  діагностики», із стабільно позитивними результатами. У відділенні систематично проводиться внутрішньо-лабораторний та міжлабораторний контролі якості. Наказом по лікарні визначена особа, яка відповідає за контроль якості досліджень. Контроль за якістю проведення метрологічних робіт передбачає заходи по виявленню та усуненню  випадкових і систематичних помилок при проведенні кількісного аналізу біоматеріалу і має на меті забезпечити відповідність досліджень встановленим нормам точності. Якість досліджень контролюється проведенням: контролю правильності – відповідності середнього значення результатів досліджень істинному значенню вимірюваного параметру; контролю відтворюваності – відповідності результатів повторних визначень в одному і тому ж матеріалі. Внутрішньо-лабораторний контроль якості вимірювань забезпечується застосуванням стандартних контрольних сироваток з відомим вмістом компонентів. Аналіз контрольних проб включається в звичайний хід роботи відділення. Всі показники реєструються, аналізуються. За результатами контролю якості оцінюється фактичний стан роботи лабораторії. З цих питань забезпечено ведення необхідної документації.

20150608_131331

 

 

 

У своєму складі відділення клінічної лабораторної діагностики має такі відділи: загально-клінічний ( загально клінічні, гематологічні, цитологічні виді досліджень ), біохімічний ( біохімічні, імуносерологічні, імуноферментні виді досліджень), генетичний ( загально клінічні, біохімічні, імуноферментні, цитогенетичні виді досліджень), відділ, який обслуговує відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та відділення інтенсивної терапії новонароджених. Відділи очолюють лікарі-лаборанти.

20150602_103505

 

 

 

 

У лабораторії проводиться весь необхідний перелік загально-клінічних, гематологічних, цитологічних, біохімічних, імуносерологічних та імуноферментних, досліджень, рекомендований переліком лабораторних досліджень, затвердженим нормативною документацією. Виконуються дані  дослідження згідно професійної градації. Вся документація у відділенні ведеться згідно з затвердженими нормативними документами.

З метою виключення помилок на преаналітичному етапі  лікарями- лаборантами та біологами розроблено правила підготовки хворих для лабораторного обстеження, правила забору, доставки біологічного матеріалу  у ВКЛД.

 

 

Перелік лабораторних методів досліджень у відділенні клінічної лабораторної діагностики

Правила підготовки хворих до гематологічних досліджень

Правила підготовки хворих до біохімічних досліджень

Правила підготовки хворих до генетичних досліджень

Правила підготовки хворих до загальноклінічних досліджень

Правила підготовки хворих до цитохімічні досліджень

Правила підготовки хворих до цитологічних досліджень

Правила підготовки хворих до серологічних досліджень

Правила підготовки хворих до імунологічних досліджень